Wat is Eribelle Trefpunt?

Eribelle Trefpunt is een enthousiast groepje Eriba Eribelle-bezitters dat regelmatig in contact is met elkaar over hun gezamenlijke hobby: de Eriba Eribelle caravan. Eribelle Trefpunt is een persoonlijk initiatief kent geen lidmaatschap in de traditionele zin van het woord; de Eribelle caravan is de bindende factor. Met andere woorden: iedereen die een Eriba Eribelle caravan bezit kan zich kostenloos bij Eribelle Trefpunt aanmelden.

De Eriba Eribelle caravan

De Eriba Eribelle caravan werd door Eriba/Hymer geproduceerd van 1986 tot en met 1989 en van 1995 tot en met 1998. Het is hierbij van belang te weten dat de productie van de Eriba Eribelle niet is gestaakt omreden van technische gebreken doch vanwege de - in verhouding tot andere Eriba caravanmodellen (met name de Touring) - achterblijvende verkoopcijfers.
Omdat je een Eriba Eribelle caravan niet regelmatig tegenkomt, trek je met een Eribelle veel bekijks. Maar anderzijds betekent dit dat er ook maar weinig plaatsen zijn waar je met specifieke Eribelle-vragen terecht kunt. Natuurlijk kun je contact opnemen met de Eriba-dealer, maar soms is het ook erg prettig gebruikerservaringen en praktische tips uit te kunnen wisselen met andere Eribelle-bezitters.

www.eribelle.nl, de spreekbuis van Eribelle Trefpunt

Hiertoe biedt www.eribelle.nl de oplossing. Sinds het najaar van 2003 is zij de spreekbuis van Eribelle Trefpunt.
Hier kunt u terecht voor uitgebreide (technische) informatie over de Eriba Eribelle, Eribelle documentatie, klusverslagen en gebruikerservaringen.
Het forum stelt de Eribellisten in de gelegenheid met elkaar te communiceren over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Is www.eribelle.nl een verkoopsite?

Op de Aanbod/Contact-pagina wordt u in de gelegenheid gesteld de bezoekers van www.eribelle.nl door middel van een Pico-Belle te attenderen op de verkoop van uw Eriba Eribelle of te verwijzen naar een website of locatie waar een Eriba Eribelle te koop wordt aangeboden.
De voorwaarden en instructies voor de plaatsing van een Pico-Belle vindt u op de Aanbod/Contact-pagina.
Attentie: het 'lenen' van op www.eribelle.nl geplaatste foto's, documentatie, berichten e.d. voor commerciele doeleinden is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Bijdragen voor www.eribelle.nl

www.eribelle.nl is inmiddels, dankzij het enthousiasme van een aantal Eribellisten, uitgegroeid tot een volwaardig Trefpunt voor Eriba Eribelle bezitters.
Uiteraard hopen wij ook in de toekomst te kunnen rekenen op dit enthousiasme.
Want alleen nieuwe bijdragen, foto's etc. zorgen er voor dat de pagina in beweging blijft en stimuleren tot herbezoek.
Kortom: bent u in het bezit van een Eriba Eribelle en heeft u vragen, leg ze voor in het forum; ook adviezen en tips, al dan niet vergezeld van fotomateriaal, zijn altijd welkom!
Bijdragen voor het forum kunt u zelf op een forumlijn plaatsen; redactionele stukken, knutselverslagen, fotomateriaal e.d. kunt u zenden aan info@eribelle.nl.

Aanmelden bij Eribelle Trefpunt

Personen in het bezit van een Eriba Eribelle kunnen zich, via 'Contact', onder vermelding van naam- en adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, Eribelle- model en bouwjaar en, indien mogelijk, het serienummer, bij Eribelle Trefpunt aanmelden.
Aanmelding is gratis en verplicht u niet om aan eventuele gezamenlijke activiteiten (zoals bij voorbeeld het Eribelle-Treffen) deel te nemen.
De ledenlijst is enkel voor intern gebruik en uw naam- en adresgegevens zullen dan ook niet aan derden worden verstrekt.
Om te kunnen inventariseren of er (genoeg) interesse bestaat in gezamenlijke activiteiten is het wel prettig wanneer u bij uw aanmelding aangeeft of u hier al dan niet geinteresseerd in bent en, indien ja, naar welke activiteit(en) uw voorkeur uitgaat.
Heeft u suggesties? Deze zijn altijd welkom.

V. Huurdeman

16. Internat. Eribelle-Treffen (2023) - 10.01.2023

Kijk snel op onze Documentatie-pagina onder het kopje Eribelle-Treffen voor alle informatie over het Eribelle-Treffen 2023 inclusief deelnameformulier!

Bitte guckt mal schnell auf unserer Documentatie-Seite (unter er Kopfzeile Eribelle-Treffen) für alle Informationen hinsichtlich des Eribelle-Treffens 2023 einschliesslich Anmeldeformular!

Information about the Eribelle-Treffen 2023 - including entry form - ( is now available on our Documentatie-page (under the heading Eribelle Treffen)!

Aanmeldingsactie!

- Meld Uw Eribelle nu aan bij Eribelle Trefpunt (onder vermelding van model en serienummer) en ontvang deze mooie Eribelle-sticker (afmeting 12 x 6,1 cm)!
Aanmelden is gratis en verplicht u tot niets.

- Wenn Sie Ihre Eribelle jetzt bei Eribelle Trefpunt anmelden (unter Angabe des Modelles einschl. der Seriennummer), erhalten Sie diesen schönen Eribelle Aufkleber (Größe 12 x 6,1 cm)!
Anmeldung ist gratis und unverbindlich.

AANMELDING BIJ ERIBELLE TREFPUNT

- Nog TE vaak horen wij van Eribelle-bezitters dat zij zich niet bij Eribelle Trefpunt aanmelden omdat zij "geen clubjesmensen" zijn. Eribelle Trefpunt is echter, zoals ook op de home-pagina wordt uitgelegd, geen "club" of "vereniging" in de traditionele zin van het woord: aanmelding bij Eribelle Trefpunt is gratis, er is geen contributie en er zijn geen verplichtingen!
Waarom u zich dan WEL zou aanmelden? Alle aangemelde Eribelles worden bij ons geregistreerd waardoor wij inzicht krijgen in het aantal Eribelles in Nederland/Belgie zowel qua uitvoering als qua verspreiding. Aangezien de Eribelle een zeldzame caravan is, opent dit ook mogelijkheden tot het uitwisselen van informatie, tips e.d.
Aarzel daarom niet langer en meld u aan!